Szkoleniówka w zamku Książ.

Zdjęcia z Książa gdzie pogłębialiśmy wiedzę o Zamku i rodzinie Hochbergów, (z kolejnej szkoleniówki naszego koła przewodników)...w galerii.
Zdjęcia udostępnił Bartek.