Rozpoczęcie Sezonu Przewodnickiego w tysiącletniej NIEMCZY