Rozpoczęcie Sezonu Przewodnickiego w tysiącletniej Niemczy

Sezon rozpoczęty!
W niedzielę, 23 kwietnia środowisko turystyczne spotkało się na inaugurującej sezon A.D. 2017 imprezie. Miejsce wybrano ze szczególną estymą. W tym roku wypada okrągła tysięczna rocznica zwycięskiego boju pod Niemczą. A jako, że mało mamy w historii takich spektakularnych bitew, warto podkreślać tryumf wojów Bolesława Chrobrego. Impreza była możliwa do przeprowadzenia dzięki współpracy organizatora, czyli Koła Przewodników przy Oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl. z Urzędem Miasta i Gminy w Niemczy przy czynnym wsparciu finansowym Powiatu Dzierżoniowskiego i Urzędu Marszałkowskiego oraz niezliczonych wprost sponsorów (proszę uważnie przejrzeć zestaw podarunków!) i osób życzliwych. Z terenu Dolnego Śląska i Opolszczyzny przyjechało do grodu n. Ślęzą ponad. 150 przewodników. Uliczki Niemczy rozjaśniły się czerwonymi kurtkami przewodnickimi. Całość rozpoczęła się w Niemczańskim Ośrodku Kultury. Gości – z ramienia Koła Przewodników w Ząbkowicach Śl.- witali Iza Zamirska-Rajek i Przemek Majorczyk. W uroczystym otwarciu wzięły udział władze miasta w osobach: burmistrz -Grzegorz Kosowski i wiceburmistrz-Kazimierz Figzał oraz przewodnicząca Rady Miejskiej Niemczy- Monika Szymańska-Śledź. Głos zabrała również Renata Kukuła, prezes Towarzystwa Miłośników Niemczy i Ziemi Niemczańskiej. Uczestnicy spotkania chyba najbardziej czekali na prelekcję historyczną, którą zaprezentował prof. Krzysztof Jaworski. Częścią spotkania przewodnickiego była msza w kościele parafialnym, którą odprawili razem proboszcz Tadeusz Pita oraz gość honorowy ks. prof. Józef Pater, dzięki czemu wybrzmiała również historia kościoła. Po części oficjalnej wszyscy podzielili się na cztery grupy i udali na zwiedzanie mając okazję poznać zabytki, ciekawe miejsca oraz historię i współczesność Niemczy. W rolach cicerone wystąpili przewodnicy sudeccy z koła ząbkowickiego.– Ania Mendak- autorka folderu Tysiącletnia Niemcza, Ela Horowska, Staszek Korzępa i Marek Jechna. Każde z nas chciało pokazać gościom, kolegom z innych kół przewodnickich PTTK miejsca indywidualnie wybrane; można powiedzieć, że były to trasy autorskie. Nasza opowieść przewodnicka zaakcentowała więc kamienice rynku, ratusz, średniowieczne piwnice, mury obronne z bramami i furtami, zamek, cmentarz z kościołem św.Wojciecha, mauzoleum Prittwitzów i Goldfusów, krzyż pokutny, wille i działalność Carla Bernhardta i landrata Goldfusa, majątek Zirpel, masarnię , osiedle robotnicze z l.20-tych przy ul.Kościuszki, linię kolejową, słodownię i inne. Karoliny Klimek wzbudziła w naszych gościach wręcz entuzjazm. Z mniej znanych ciekawostek warto wiedzieć, iż to w Niemczy w 2006 r. Bogusław Linda nakręcił film „Jasne błękitne okna”. Ostatnim punktem spotkania była wycieczka po słynnym ogrodzie w Wojsławicach, wsi nieopodal Niemczy. Zanim wszyscy poddali się narracji samego prof. Tomasza Nowaka, słynącego nie tylko z ogromnej kompetencji ale też specyficznego poczucia humoru, posilili się małym co nieco w ogrodowym barze.
Niezależnie od tego, że – jak przy każdej masowej imprezie – coś zgrzytnęło, czegoś zabrakło, ktoś się przejęzyczył, koło przewodników przy oddziale PTTK w Ząbkowicach Śl. sezon otworzyło i zaprasza do uprawiania szeroko rozumianej turystyki, do aktywnego poznawania ziemi dzierżoniowskiej,ząbkowickiej, rejonów ościennych i dalszych, nawet najbardziej odległych. Elżbieta M. Horowska ...a zdjęcia z rozpoczęcia sezonu w Galerii.