Zwyczaje, obyczaje, kultura żydowska

Koło Przyjaciół Biblioteki Pedagogicznej „Libra” w Ząbkowicach Śląskich zaprasza zainteresowanych tematyką
__ f o l k l o r u __ ż y d o w s k i e g o.

We wtorek, 12 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w siedzibie biblioteki (ul. Mickiewicza 10), organizowany jest wieczór z okazji rozpoczynającego się święta CHANUKI.
Najważniejszym punktem spotkania będzie tematyczna prezentacja Pani Ewy Pazdioary .

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc w bibliotece, prosimy uprzejmie o wcześniejsze powiadomienie nas o chęci udziału w wieczorze
– tel. 74 8-152-303; mail: zabkowiceslaskie@dbp.wroc.pl; profil fb

Zapraszam. Oczywiście... będzie chanukowe małe co nieco.
Ela Horowska