Krajowa Konferencja Samorządu Przewodnickiego

W dniach 16-18 marca 2018 roku odbyła się w Chęcinach - Rzepce w województwie świętokrzyskim Krajowa Konferencja Samorządu Przewodnickiego. Nasze Koło Przewodników Turystycznych reprezentowały kol. Izabela Zamirska - Rajek i kol. Grażyna Przepiórka jako delegatki województwa dolnośląskiego. Ogółem z naszego województwa w konferencji wzięło udział 12 delegatów, a nasz kolega z koła kłodzkiego Andrzej Talarek został wybrany w skład samorządu krajowego. O ile pierwszy dzień konferencji przeznaczony był na przyjazd i odpoczynek po podróży, to w drugim dni obrady trwały od godz. 9:00 do godziny 21:30 z krótkimi przerwami na posiłki. Również w drugim dniu obrady poświęcone przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszonych wniosków trwały od godziny 9:00 i zakończyły się z lekkim poślizgiem po godzinie 13:00. Ewentualne wnioski do zgłaszania pod obrady samorządu przewodnickiego należy zgłaszać do członków zarządu Regionalnego Samorządu Przewodnickiego Województw Dolnośląskiego i Opolskiego.