Ferens Stanisław

Przewodnik: 
Tak
Przodownik: 
Nie
Numer telefonu: 
746412293
Rodzaj uprawnień: 
Instruktor Przewodnictwa
Przewodnik sudecki