Grochociński Stanisław

Przewodnik: 
Tak
Przodownik: 
Nie
Numer telefonu: 
698124420
Rodzaj uprawnień: 
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
Przewodnik sudecki