Grygorcewicz Bartosz

Przewodnik: 
Tak
Przodownik: 
Nie
Numer telefonu: 
509578058
Rodzaj uprawnień: 
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
Przewodnik sudecki
Przewodnik Praha