Przepiórka Grażyna

Przewodnik: 
Tak
Przodownik: 
Tak
Numer telefonu: 
720474837
Rodzaj uprawnień: 
Instruktor Przewodnictwa
Przewodnik sudecki
Przodownik GOT - Sudety