Szumska Elżbieta

Przewodnik: 
Tak
Przodownik: 
Nie
Rodzaj uprawnień: 
Przewodnik sudecki