Krótka historia koła SKKT "TRAMP" przy LO w Ząbkowicach Śl.

Poniższy tekst jest przeglądem działalności SKKT „TRAMP” przy LO w Ząbkowicach Śl. w okresie największej świetności tego klubu turystycznego.

Opiekunem klubu był nauczyciel geografii Leopold Jowczyk.

Szkolny Klub Krajoznawczo-Turystyczny „Tramp” powstał formalnie w naszej szkole wiosną 1975 roku, ale rajdy górskie były organizowane przeze mnie od 1972 roku, czyli od rozpoczęcia pracy w charakterze nauczyciela geografii. Początkowo młodzież uczestniczyła tylko w rajdach organizowanych przez Oddział PTTK Ząbkowice Śląskie pod hasłami: Topienie Marzanny, Pieczenie Ziemniaka, Szukamy Ducha Berendyny, Szlakami Ucieczki Więźniów Oflagu VIIIb. Następnie zaczęliśmy organizować własne imprezy turystyczne. Włączyliśmy się również w imprezy organizowane przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Wałbrzychu i także na terenie prawie całego kraju. Uczestniczyliśmy w konkursach krasomówczych, na orientację, w konkursie Piosenką turystyczną żegnamy sezon oraz różnych imprezach takich jak: zlot SKKT w Rogoźnicy. Uczestniczyliśmy w Rajdzie Zdobników organizowanym przez Zespół Szkół Szklarskich w Szczytnej Śląskiej, Rajdzie Świętokrzyskim organizowany przez Oddział PTTK w Starachowicach, rajdzie nocnym Świętojańskim organizowanym przez Komendę Hufca ZHP Marcinowice. Wymieniam tylko te imprezy, w których co rok systematycznie uczestniczyła nasza młodzież. Nasze własne stałe imprezy to Rajd Wielkanocny, obozy wędrowne w okresie wakacyjnym, rajdy w różne części Sudetów, zdobywanie oznak turystycznych. Oto przegląd ważniejszych imprez i osiągnięć młodzieży w konkursach turystycznych:

1976 W eliminacjach regionalnych Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego nasza drużyna w składzie: Waldemar Gondek, Andrzej Baranek i Mieczysław Piotrowski zajęła I miejsce. Indywidualnie I miejsce zdobył Andrzej Baranek. W Kłodzku na 13 startujących ekip zajęliśmy V miejsce.

1977 W I Szkolnych Zawodach na Orientację woj. wałbrzyskiego w Bielawie nasza drużyna w składzie: Krzysztof Gabory, Bożena Rynkowska i Adam Cebula zajęła w pionie szkół średnich I miejsce i zdobyła puchar Kuratora KO i W. W III Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Boguszowie-Gorcach reprezentantka naszego Koła, Ewa Głąb zajęła II miejsce. Tematem jej wystąpienia były ząbkowickie zabytki.

1978 W eliminacjach rejonowych Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego nasza drużyna w składzie: Izabella Kułaczkowska, Krzysztof Sztepiuk, Adam Cebula zajęła I miejsce. W Nowej Rudzie w eliminacjach wojewódzkich -IV miejsce.

1979 W konkursie Złoty Kompas organizowanym przez Kwaterę Główną ZHP, Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz redakcję Na przełaj nasza szkoła zdobyła Brązowy Kompas i nagrodę w wysokości 40 000 zł. Pieniądze przeznaczyliśmy na zakup sprzętu turystycznego.

1980 W eliminacjach rejonowych Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego nasza drużyna w składzie: Anna Kułaczkowska, Barbara Lach i Mariusz Pukacz zajęła I miejsce. W Lądku Zdroju w eliminacjach wojewódzkich-IV miejsce.

1983 W VII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Zagórzu Śl. uczeń Lesław Wereśniak zajął II miejsce. Jego gawęda turystyczna dotyczyła Krzywej Wieży.

1984 W eliminacjach rejonowych Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego nasza drużyna w składzie: Radosław Pietuch, Artur Siemienas , Grzegorz Śniegucki zajęła drużynowo I miejsce. Indywidualnie I miejsce zdobył Radek Pietuch. W eliminacjach wojewódzkich w Szczawnie Zdroju nasza drużyna zdobyła I miejsce.

1987 W eliminacjach rejonowych Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego nasza drużyna w składzie: Radek Pietuch, Beata Raszczyk i Jacek Przygodzki zajęła II miejsce i zakwalifikowała się do finału wojewódzkiego. Radek Pietuch zajął I miejsce w klasyfikacji indywidualnej. W Bardzie w eliminacjach wojewódzkich drużyna zajęła VII miejsce. W XI Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Wałbrzychu Beata Raszczyk zajęła I miejsce. Tematem jej wystąpienia była legenda o zamku w Świrach k/Bolkowa. W finale Ogólnopolskim Konkursu Krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu z takim samym repertuarem zajęła X miejsce.

1988 W XII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Beata Nowak zajęła I miejsce, w finale Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Golubiu-Dobrzyniu zdobyła IX miejsce. Tematem jej wystąpienia był pobyt F.Chopina w Dusznikach Zdroju w 1826 roku.

1989 W XIII Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Zagórzu Śl. Edyta Moczulska zajęła I miejsce, a Edyta Barylak III miejsce. W Golubiu-Dobrzyniu w finale Edyta Moczulska zajęła V miejsce. W wojewódzkim Konkursie Piosenką turystyczną żegnamy sezon zespół w składzie: Sławek Skrzyniarz, Agnieszka Wołyniec i Renia Kraus zajął II miejsce.

1990 W XIV Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym w Wałbrzychu Edyta Barylak zajęła I miejsce, a Małgorzata Kruszelnicka II miejsce, W finale w Golubiu-Dobrzyniu Edyta Barylak zajęła IV miejsce.

OBOZY WĘDROWNE: 1984 Beskid Niski 1985 Bieszczady 1986 Beskid Śląski i Żywiecki 1987 Pobrzeże Słowińskie 1988 Pobrzeże Słowińskie 1989 Pobrzeże Kaszubskie 1990 Nizina Warmińska, Żuławy Wiślane i Bieszczady 1991 Nizina Szczecińska , Pobrzeże Słowińskie

RAJDY WIELKANOCNE: 1985 Góry Świętokrzyskie 1986 Beskid Sądecki 1987 Rudy Janowickie, Karkonosze 1989 Góry Kaczawskie 1990 Góry Kaczawskie i Rudy Janowickie 1991 Góry Kamienne, Karkonosze

RAJDY ŚWIĘTOKRZYSKIE: 1989 Łagów - Kielce 1990 Wąchock - Łączna 1991 Kielce- Łagów -Kielce 1992 Zagnańsk - Kielce

W nocnych rajdach w Masywie Ślęży zwanych Rajdami Świętokrzyskimi braliśmy udział w latach 1985-89, w Rajdzie Zdobników w Szczytnej Śl. w latach 1984-88. W 1975 roku do Klubu zapisało się kilkunastu uczniów. W następnych latach liczba uległa podwojeniu. W szczytowym okresie naszej działalności około roku 1987 liczba członków przekroczyła 200. W sumie w ciągu tych kilkunastu lat, jeśli przyjmiemy ilość imprez w ciągu roku na około 10, uczestniczyło kilkuset uczniów.
Ciekawe, ilu z nich nadal uprawia turystykę?
Do najbardziej zagorzałych turystów, których nazwiska zapisały się w historii klubu, należeli: Radek Pietuch, Mariusz Urbanik, Andrzej Krężołek, Piotr Stojanowicz.