Rozpoczęcie Sezonu Przewodnickiego w tysiącletniej Niemczy

Sezon rozpoczęty!
W niedzielę, 23 kwietnia środowisko turystyczne spotkało się na inaugurującej sezon A.D. 2017 imprezie. Miejsce wybrano ze szczególną estymą. W tym roku wypada okrągła tysięczna rocznica zwycięskiego boju pod Niemczą. A jako, że mało mamy w historii takich spektakularnych bitew, warto podkreślać tryumf wojów Bolesława Chrobrego.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze oddziału PTTK Ząbkowice Śl.

W sobotę 18.03.2017r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze w naszym Oddziale. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi, podziękowano wszystkim członkom Zarządu za włożony wysiłek i pracę na rzecz rozwoju turystyki a ustępującemu po 25 latach Prezesowi Stasiowi Grochocińskiemu podziękowano szczególnie gorąco za wysiłek włożony w utrzymanie Oddziału ...w tych niełatwych czasach. Gościnnie na zaproszenie władz naszego Oddziału uczestniczyli w zebraniu przedstawiciele Klubu Czeskich Turystów z Červenego Kosteleca z prezesem Otto Resslem.