Wycieczki

Szlakiem polichromii brzeskich

Termin: 
sob., 2018-04-07
Cena: 
85zł

Polichromie Brzeskie

– malowidła znajdujące się we wiejskich, murowanych kościółkach w okolicach Brzegu, na lewym brzegu Odry, pochodzące głównie z XV i XVI w., będące swoistą „biblią pauperum” (biblia dla ubogich), ewenement w skali Polski.
Istnieje wytyczony przez PTTK szlak polichromii brzeskich o długości 54 km, obejmujący 14 zabytkowych kościołów, większość doskonale zachowanych. Najlepsze zespoły malowideł znajdują się w kościołach w Małujowicach, Strzelnikach, Pogorzeli i Krzyżowicach, i te obiekty odwiedzimy.

Brzeg – miasto w województwie opolskim na historycznym Dolnym Śląsku położone nad Odrą w kotlinie Grodkowskiej. Dzisiaj siedziba powiatu brzeskiego miasto zamieszkane przez około 36 tyś. mieszkańców. Jedno z najciekawszych historycznie miast śląskich, do 1675 r. jedna ze stolic najdłużej istniejącego księstwa piastowskiego, legnicko – brzeskiego. Najlepszy okres rozwoju Brzegu to II poł. XVI w. gdy w Brzegu rządził książę Jerzy II oraz II poł. XVII w. W XVIII w. Brzeg stał się ważną twierdzą pruską i został mocno ufortyfikowany. Jednak największym wydarzeniem w nowożytnej historii miasta było doprowadzenie linii kolejowej z Wrocławia już w 1842 r. co wywołało gwałtowny rozwój przemysłu i usług. Brzeg jest najlepiej zachowanym na Śląsku miastem z architekturą renesansową. Warto wspomnieć o zamku książęcym, zwanym „Śląskim Wawelem”, dzisiaj Muzeum Piastów Śląskich, o starówce z pięknym renesansowym ratuszem oraz renesansowym budynku dawnego gimnazjum piastowskiego. Zobaczymy także Stare Miasto, Ratusz, piękny gotycki kościół św. Mikołaja oraz resztki twierdzy brzeskiej.

Organizator zapewnia: autokar z klimatyzacją, opiekę przewodnika, ubezpieczenie NNW, obiad w drodze powrotnej, bilet wstępu do zamku Piastów Śląskich.